Privacy

 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Uw gegevens worden uiterlijk 2 jaar nadat de betreffende transactie is afgehandeld verwijderd, 
tenzij de persoonsgegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt dit kenbaar maken door het aan IRMA te melden.

Gegevens over de gezondheid van de client noteert IRMA alleen wanneer die noodzakelijk zijn voor de behandeling. 
Zij vraagt u in zo'n geval schriftelijke toestemming deze gegevens te noteren.

IRMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Wanneer er zich toch datalekken, kwijtraken, verlies of diefstal van klantgegevens heeft voorgedaan, 
dan zal IRMA dat melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij geeft vervolgens aan hoe er verder gehandeld dient te worden.

IRMA behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. 
Het is verstandig deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat ook u op de hoogte blijft.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, 
dan vraagt IRMA u hierover contact met haar op te nemen.
Powered by webXpress